Dr Karen's House - Cure

För mycket Av C-Vitamin
är en hälsorisk
.

För mycket Av C- Vitamin  är en Hälsorisk. ”Ökar risken för Cancertumörer och Åderförkalkning”

Höga intag av vitamin C medför ofta allvarliga Hälsorisker!
Dels kan det påskynda Åderförkalkning, studier som presenterades på American Heart Associations  kongress här i SanDiego. Dels kan det göra Cancertumörer mer motståndskraftiga mot strålning och naturliga Cellgifter. Det visar Amerikanska studier som utförts vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, rön som presenteras på olika medicinska konferenser i Kalifornien nyligen. Homeopater och Läkare avråder nu från höga Dagliga intag av Vitamin C”, 1000 milligram eller mer per dag” Däremot finns inget som tyder på att Tillskott av Multivitaminer ska innebära någon Hälsorisk. Snarare visar Kliniska studier,  att Vitamin B2, B12, D, Calcium, Magnesium, Zinc, Coppar, Chrom i rätt avvägd styrka och kombination  Snarare minskar uppkomst och aktivering av Cancertumörer, och dessutom skapas renare blodkärlsväggar.

 

Antioxidant-Formula  är exempel” där man kombinerat Vitaminer och Mineraler till ett Naturligt läkemedel,  medel som har till uppgift att motverka  förkalkning, och minska risken för Cancerceller att trivas. 

De som enbart tar höga doser av C- Vitamintillskott visar sig ha betydligt mer förkalkningar  av blodkärl än andra, speciellt i de corotida artärerna, Artärer som bland annat är transportväg för näring och byggstenar till Hjärnan. En viktig iaktagelse! Ju högre C-vitaminintag, desto mer Förkalkade var Blod-kärlen.

 Förkalkningsgraden var nära fem gånger över det normala. hos försöksgruppen, Det visar hur riskfyllt det kan vara att isolera Ett Vitamin ur kosten och inta det i stora mängder utan att ha en aning om effekterna. Samtidigt visar Studier gynnsamma effekter av C-vitamin på andra områden, exempelvis C-vitamin i kombination med E-vitamin en verksam kombination som skydd mot vaskulär demens. Risken för vaskulär demens minskade med hela 88% i en försöksgrupp bestående av 3385 män som följts och undersökts regelbundet sedan 1965. 

Vitaminer och mineraler som stimulerar kroppens grundämnes omsättning.
Vitamin A, B1, B3, B5, B6,B10, E, Phosphorus, Sodium, Potassium, Iron, Manganese, Selenium. Lägg märke till att vitaminerna, C, A, och K, är antagonister till Selen. Vitamin E, däremot ”can reduce the symtoms of Selenium deficiency”   Bioanalys kan visa sig vara en nödvändig väg att gå,  för att fastslå vilka vita- mineraler som passar just in på en specifik behandling.

 

Homeopat Gunnar Agerbjer

Webmaster